Effektiv rekrytering och ökat affärsvärde

I takt med att digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter har rekryteringssystem också blivit allt bättre på att effektivisera, spara tid och säkerställa kandidatkommunikation. För oss är det självklart att skapa ett system som ger de bästa möjligheterna att rekrytera effektivt och under processens gång säkerställa en god kandidatupplevelse. Men vi vill också ge dig ett verktyg som stöttar rekrytering för rätt kompetens och på så vis även skapa förutsättningar för att öka er organisations affärsnytta.

Rätt kompetens är idag den viktigaste faktorn för att organisationer ska utvecklas och överleva på marknaden – vilket gör rekrytering till en affärskritisk faktor som kan avgöra om en organisation når sin mål, eller blir omsprungen av konkurrenter. Med ReachMee ger vi dig ett kraftfullt verktyg för att säkra din organisation en konkurrenskraftig plats på marknaden med rätt talang på rätt plats.

medarbetare-rekryteringsverktyg

Ikon: Gears kugghjul
Händelsestyrd rekrytering

Ikon: Onboarding
Tester och urval direkt i systemet

ReachMee_results_Icon
Kraftfulla rapporter

Ikon: Support
Komplett stöd för samarbete

data_Reachmee

Tryggt och säkert system

Under våra 15 år har vi sett hur rekrytering och talangjakt förändrats över åren och vilken roll teknik har spelat för att stötta den. Vi har utvecklats tillsammans med våra kunder som har ställt, och ställer, höga krav på ett säkert rekryteringssystem.

  • Beprövad leverantör med lång erfarenhet av att utveckla och leverera stödsystem för HR ISO-certifierad drift.
  • Datalagring och hantering i Sverige.
  • Vi har blivit valda av och jobbar aktivt med flera organisationer med omfattande krav på säkerhet och kunskap.

Innovativa lösningar i framkant

Vi utvecklar med insikter från våra över 500 kunders utmaningar och önskemål –  och vad vi ser kommer att krävas av ett rekryteringssystem i framtiden.  Det gäller allt från små detaljer som underlättar vardagen till kraftfulla funktioner kopplade till din organisations affärsnytta.

För oss handlar innovation om att skapa en genomtänkt helhet som du kan lita på att det fungerar som du vill. Därför investerar vi hela tiden i vår produkt för din optimala produktupplevelse. Några exempel på det är:

  • Möjlighet att händelsestyra och automatisera rekryteringsprocessen.
  • Kraftfullt stöd för att samarbeta, även utan krav på inlogg.
  • Arbeta direkt i smartphone eller surfplatta eftersom systemet är helt responsivt.
ReachMee_Rund

Fokus på helhet – nöjda kunder

Vi är glada och stolta över att ha så många nöjda och lojala kunder, och tror att det till stor del har att göra med att vi alltid har helheten i fokus när vi utvecklar vårt system. Det innebär att vi ständigt strävar efter att ReachMee ska vara det bästa rekryteringsverktyget, inte bara för HR utan också för rekryterande chefer och kandidater – ett synsätt som gör att vi lyssnar och utvecklar för ett helhetsperspektiv som gynnar alla.

96omoss

Kundnöjdhet

HR

Som HR kommer du att uppskatta hur användarvänligt och kraftfullt vårt system är, flexibiliteten för att möta olika rekryteringsutmaningar och det faktum att du får en specialist i varje led – vi finns alltid där för dig i små och stora frågor. Våra HR-användare uppskattar också möjligheten att sätta upp mallar för sig själva och för rekryterande chefer, att kunna presentera nyckeltal genom kraftfulla rapporter och att arbeta i systemet direkt i sin surfplatta eller telefon.

Kandidaten

Idag söker kandidater fler jobb samtidigt och deras krav på att rekryteringsprocessen ska vara enkel ökar. När vi utvecklar tittar vi lika mycket på kandidatprocessen som på rekryteringsprocessen och hur varje touchpoint kan optimeras för öka den positiva upplevelsen. Det gäller allt från användarvänliga och attraktiva karriärsidor till möjligheter att ansöka direkt via LinkedIn och Monster, men också att vi ger HR verktyg för att kunna säkerställa återkoppling och bra kommunikation.

Rekryterande chef

Rekryterande chefer, där både tid och erfarenhet av rekrytering kan variera, uppskattar de stödverktyg som finns i Reachmee som hjälper dem att rekrytera så enkelt och tidseffektivt som möjligt. Bland annat att de har möjlighet att granska kandidater utan att logga in i systemet, tillgången till dynamiska intervjumallar och hur enkelt det är att betygsätta olika kandidater. Med vår funktion Candidate Display skickas nya kandidater smidigt från HR och rekryterande chef kan snabbt få en överblick och betygsätta på språng.

Vi visar gärna mer!

Vi visar gärna hur ReachMee fungerar och berättar mer om hur andra organisationer har effektiviserat och ökat sin affärsnytta med oss. Fyll i dina uppgifter här bredvid så ringer vi upp.

rekryteringssystem-dator

Vilken lösning passar er bäst?

Läs mer om vad du får med ReachMee rekryteringssystem, och vilka funktioner som ingår i våra olika paket för att se vilket som skulle passa er bäst.


Läs mer om våra paket och lösningar