Kvalitetssäkrat urval

Vissa rekryteringar är mer komplexa än andra, urvalsfrågor är många gånger tillräcklig medan ni i andra rekryteringar behöver få in mer omfattande information om kandidaten. Kompetensbaserad rekrytering skapar ytterligare en dimension för rekryteringsprocessen och gör det enklare för er att kvalitetssäkra arbetet. Vid komplexa rekryteringar kan personlighetstester vara till stor hjälp för att ytterligare kunna kvalitetssäkra urvalet.

ReachMee ger er de hjälpmedel och stöd ni behöver för att lyckas. Ett kraftfullt och mångsidigt rekryteringsverktyg att växa med– både för små och stora organisationer.

Använda kandidattester i din bedömning

Kandidattest används för att utvärdera kandidater i en rekryteringsprocess och är ett steg i kompetensbaserad rekrytering. Kunskapstest, personlighetstest och begåvningstester används i anknytning till kravprofilen och är ett bra stöd för all typ av rekrytering. Vid exempelvis volymrekrytering eller ett stort antal sökande till få platser används tester för att gallra bland ansökningarna.

Leverantörer av kandidattest i ReachMee

I ReachMee rekryteringsverktyg kan du använda olika typer av tester utvecklade av våra samarbetspartners Assessio, Cubiks och Cut-e. De integrerade färdighets- och personlighetstesterna ger dig utökat stöd för att kunna hitta rätt person med utgångspunkt ur er kravprofil.

Du kan bland annat testa:

 • Logisk förmåga
 • Beteenden i situationer någon kan stöta på i sin arbetsroll
 • Kommunikationsförmåga
 • Värderingar och attityder
 • Potentialbedömning

 

Hur används kandidattester i ReachMee?

Baserat på kravprofilen kan du direkt i ReachMee ta fram nödvändiga kompetenser som ska testas. Du behöver aldrig logga in i ett annat system och kopplar kompetensprofilen till tester som ska genomföras och får rapport direkt in i ReachMee. Resultatet från personlighets- och färdighetstesterna är sedan en hjälp för urval och för att ta fram intervjuguider.

Inbjudan, hantering och rapport av test i varje enskild rekrytering direkt i ReachMee:

 • Skicka inbjudan till kandidaten som ska genomföra ett test – manuellt eller genom automatisk process
 • Automatiska påminnelser till kandidat för ej genomförda test
 • Möjlighet att skapa automatiska processer baserat på testresultat
 • Rapport från kandidattest synligt direkt i kandidatens profil
 • Intern behörighetskontroll av testresultat för samarbete vid rekrytering

Urvalsfrågor: hjälper till att göra ett första urval genom att se om kandidaten uppfyller skallkraven. De kan också användas för att få svar på om kandidaten delar era värderingar och passar ihop med er kultur.

Exempel på olika typer av urvalsfrågor

Urvalsfrågor baserade på skallkrav:

 • Har du b-körkort?
 • Är du dammallergiker?
 • Har du utbildning inom xx?

Urvalsfrågor baserade på kultur och värderingar:

 • Har kunden alltid rätt?
 • Vad gör du om en kund beställer vara x men vid leverans hävdar att hen beställde vara y och nu kräver att få den istället?
 • Jag är en person som gillar att arbeta i team. (Urvalsfråga med graderade svar)
KBR

Kompetensbaserad rekrytering: ger ett bra stöd för dina rekryterande medarbetare och ger stöd i urvalsprocessen med hjälp av bland annat intervjuguider.