Kraftfulla siffror skapar resultat

Diagram och siffror är utmärkta och kraftfulla verktyg för att utvärdera ert arbete. Följer rekryteringsarbetet de strategiska mål som organisationen har? Hur ser egentligen könsfördelningen ut i era rekryteringar? Har ni presterat bättre än era mål? Frågorna kan vara många och med hjälp av rätt siffror och diagram kan ni få svar på era frågor och höja kvalitén på ert arbete.

ReachMees rekryteringssystem ger dig möjligheten att ta fram de siffror och diagram som du och dina chefer behöver. Ju mer information du matar in i systemet desto fler och mer omfattande rapporter kan du ta ut. Begränsningarna är få och du har själv möjligheten att bestämma vad som är viktigt och vad som hjälper er organisation att utvecklas.

  • Anpassa dina egna parametrar och få möjlighet att ta fram just den information du behöver.
  • Snygga och lättöverskådliga rapporter som blir ett bra underlag vid utvärderingar och utvecklingsarbete.
  • Spetsa och förbättra dina rekryteringar genom att få bättre kunskap om vad som styr ert resultat.
kraftfulla icon copy