Event Engine – automatiserad rekrytering

Automatiserad rekrytering gör det möjligt att hantera större volymer av kandidater utan att försämra kandidatupplevelsen. Det gör att HR kan fokusera mer på människan och mindre på administrativt arbete, förkorta time-to-hire och samtidigt bli mer tids- och kostnadseffektiv i sitt rekryteringsarbete. Med ReachMees funktion för automatisering av rekryteringsprocessen, Event Engine, ser ni till att kommunikation och återkoppling till kandidaterna säkerställs, oavsett hur många de är.


Jag vill veta mer!

citat

Genom att använda ReachMees screeningfunktioner och möjligheten att automatisera information till kandidaterna, kan vi säkerställa en effektiv rekryteringsprocess för rekryterande chefer, och att kandidaterna får feedback snabbt och professionellt. Det har också hjälpt oss att förbättra kvaliteten på de kandidater vi kallar in till intervju. Kandidaterna kan också screenas på grundval av tester med samma automatiska återkoppling. – McDonald’s Norge

mcdonalds-portfolio

Varför automatisera rekryteringsprocessen?

dator-sok-jobb

På samma sätt som digitaliseringen har påverkat vårt sätt att arbeta och leva har den också förändrat hur kandidater idag hittar och söker jobb. För att anpassa sig, och inte hamna efter, arbetar många företag därför för att optimera och förenkla sina ansökningsprocesser så mycket som möjligt – dagens kandidater förväntar sig, i allt högre utsträckning, möjligheten att kunna ansöka via sin mobiltelefon och direkt med sin profil på LinkedIn. Fler ansökningar ger fler möjligheter att hitta den perfekta kandidaten, men det innebär också mycket administrativt arbete med bland annat återkoppling för att säkerställa en bra kommunikation med alla kandidater.62

62% av tillfrågade HR- och rekryteringsspecialister uppger att volymkraven på att rekrytera ökar men bara 42% säger att det återspeglas i ökade resurser. När mer tid måste läggas på ökad administration som höga volymer av ansökningar lämnar det allt mindre tid över för själva mötet med kandidaten. Genom att automatisera delar av rekryteringsprocessen får ni möjlighet att vända på tidsåtgången. Istället för att lägga mest tid på det administrativa arbetet kan ni fokusera på att sätta rätt kandidater i centrum.

Vilka är fördelarna med automatiserad rekrytering?

Att få återkoppling och information i sin ansökningsprocess har en betydande inverkan på hur kandidaten kommer att se på er som potentiell arbetsgivare – men det har också visat sig att det kan ha en påverkan ur ett konsumentperspektiv. Brist på återkoppling kan alltså i värsta fall leda till både färre ansökningar och kunder i framtiden. Händelsestyrd kommunikation innebär att svar till kandidater säkerställs och snabbas upp. Genom att automatisera delar av rekryteringsprocessen säkerställer och kvalitetssäkrar ni aktivitet och tempo i en personlig dialog trots komplexa rekryteringar.

Att träffa, och prata med kvalificerade kandidater är den del av rekryteringsprocessen som är viktigast, därför ska den inte behöva stressas igenom på grund av att för mycket tid gick åt till att plocka ut kvalificerade kandidater. Att automatisera manuella processer som till exempel återkoppling och regeluppfyllnad frigör tid för HR som istället kan fokusera mer på intervjuer och själva mötet med kandidaten och mindre på administration.

Att händelsestyra rekryteringsprocessen innebär också att ni kan automatisera användandet av tester i processen. Det kan till exempel innebära att när en kandidat uppfyller skallkravsfrågorna och går vidare i processen kan den få ett test skickat till sig automatiskt. Beroende på resultatet kan sedan en återkopplingen till kandidaten skickas beroende på om den går vidare eller inte. Med ReachMee Event Engine kan du automatisera tester direkt i vårt system via de leverantörer av tester som vi samarbetar med.

Automatiserade processer kan inte diskriminera. Genom att avidentifiera kandidater säkerställer ni att kandidaterna tar sig vidare i processen baserat på sin kompetens. Automatiserade processer gör också att arbetet med att granska CV.n för att säkerställa att kandidaten uppfyller era krav försvinner och rekryteraren kan direkt fokusera på CV.n från aktuella kandidater.

Om en tjänst kräver B-körkort går de som inte uppfyller kravet automatiskt inte vidare. Det är både smidigt för er och kandidaten som får en snabb och konkret återkoppling. Ni behöver inte lägga tid på de kandidater som inte uppfyller skallkraven och kandidaten uppskattar att snabbt få feedback på sina möjligheter att gå vidare i rekryteringen. Kandidaten kan också få ett motiverat avslag, det vill säga att de automatiskt får förklaring till avslaget baserat på vad de inte uppfyllt i exempelvis skallkravsfrågorna.

När det är svårt att hitta kvalificerade kandidater är det extra viktigt att agera snabbt när en person med rätt kompetens dyker upp. Genom automatiska notifikationer får HR möjlighet att agera direkt och ge en snabb återkoppling till den kvalificerade kandidaten.

Långa processer och bristfällig återkoppling skapar inte förutsättningar för ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Att säkerställa en smidig och effektiv process är viktigt för att behålla de attraktivaste kandidaterna intresserade men också för att de som inte gick vidare i processen ska vilja söka igen. Det gör att ni kan skapa en databas att arbeta vidare på för framtida tjänster – med kandidater som är positivt inställda till er som arbetsplats och er rekryteringsprocess.

Inom retail är omsättningen på medarbetare många gånger lite högre än andra branscher och de flesta utannonserade tjänster får väldigt många ansökningar. Det innebär en hel del arbete för HR som manuellt ska sortera bort de som inte uppfyller skallkrav, se till att återkoppla till alla och samtidigt gallra fram guldkornen. Därför är det inte konstigt att allt fler företag med många rekryteringar börjar få upp ögonen för händelsestyrd rekrytering. Att till exempel rekrytera till olika tjänster i flera olika butiker blir lätt komplicerat när det dessutom kommer in väldigt många ansökningar för varje tjänst. Genom att automatisera rekryteringsprocessen blir det möjligt för butikschefer att bara förhålla sig till aktuella kandidater.

”Vi använder tester från cut-e som finns integrerade i ReachMee. Tillammans med automatiserade processer förenklar det vårt dagliga rekryteringsarbete och samtidigt främjar det att rekryteringen blir rättvis.”

sodexo-logo

ReachMee Event Engine

rekryteringssystem-dator

Vi har utvecklat Event Engine, vår funktion för händelsestyrd och automatiserad rekrytering, som ett svar på de utmaningar vi har sett att företag och framförallt HR har ställts inför de senaste åren. Med  Event Engine vill vi ge HR en funktion som speglar hur kandidater faktiskt beter sig idag.

I Event Engine kan du enkelt automatisera stora delar av rekryteringsprocessen och sätta upp förinställda händelser som styr hur kandidaten flyttas vidare i processen baserat på dennes svar i så väl urvalsfrågor som färdighetstester. Du följer kandidaterna genom process-mapparna som visar var de befinner sig, och hur de har bedömts. På så vis blir dialogen med kandidaten både aktiv och personlig.

Självklart berättar vi gärna mer om hur det fungerar och hur andra företag har lyckats med sin automatisering av rekryteringsprocesser. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för en demonstration eller ring oss på 08 410 366 00.


Jag vill veta mer!