Kvalitetssikret utvalg

Noen rekrutteringer er mer komplekse enn andre. Ofte er utvalgsspørsmål tilstrekkelig, mens andre rekrutteringer kan kreve mer omfattende opplysninger om kandidaten. Kompetansebasert rekruttering gir rekrutteringsprosessen en ekstra dimensjon og gjør det lettere for dere å kvalitetssikre arbeidet. Ved komplekse rekrutteringer kan personlighetstester være til stor hjelp for å kunne kvalitetssikre utvalget ytterligere.

ReachMee gir dere de hjelpemidlene og den støtten dere trenger for å lykkes. Et kraftig og allsidig rekrutteringsverktøy å vokse med – for både store og små organisasjoner.

  • Utvalgsspørsmål: effektiviser det første utvalget gjennom utvalgsspørsmål og støtte for kompetansebasert rekruttering.
  • Kompetansebasert rekruttering: gir god støtte til rekrutterende medarbeidere, og er til god hjelp i utvalgsprosessen med blant annet intervjuveiledninger.
  • Integrerte ferdighets- og personlighetstester: de integrerte ferdighets- og personlighetstestene som vi tilbyr via våre partnere Assessio og Cut-e, er til stor hjelp for å finne riktig person ut fra deres kravprofil.
KBR