Kraftige tall skaper resultater

Diagram og tall er utmerkede og sterke verktøy når man skal evaluere arbeidet. Følger rekrutteringsarbeidet de strategiske målene som organisasjonen har angitt? Hvordan er egentlig kjønnsfordelingen i deres rekrutteringer? Har dere prestert over målene dere har satt dere? Spørsmålene kan være mange, og ved hjelp av riktige tall og diagrammer kan dere få svar på alle spørsmålene og styrke kvaliteten på arbeidet.

ReachMees rekrutteringssystem gir mulighet til å hente frem de tallene og diagrammene som du og sjefene dine trenger. Jo mer informasjon du legger inn i systemet, jo flere og mer omfattende rapporter kan du hente ut. Begrensningene er få, og du kan selv bestemme hva som er viktig og hva som bidrar til å utvikle din organisasjon.

  • Tilpass dine egne parametere, og få mulighet til å hente frem akkurat den informasjonen du trenger.
  • Oversiktlige rapporter som gir et godt grunnlag for evalueringer og utviklingsarbeid.
  • Spesifiser og forbedre rekrutteringene dine ved å få mer kunnskap om hva som styrer deres resultater
kraftfulla icon copy