Automatisert rekruttering med Event Engine

Mange snakker om en rekrutteringsrobot, men for oss handler det i bunn og grunn om automatisert rekruttering.

Automatisert rekruttering gjør det mulig å håndtere og kommunisere med store kandidatvolum uten at det går utover kandidatopplevelsen. Faktisk bidrar automatisering til å sikre en optimal kandidatopplevelse. Det gjør at HR kan fokusere mer på menneskene, samtidig som de blir mer tids- og kostnadseffektive i rekrutteringsarbeidet sitt. ReachMee har utviklet en funksjon for å automatisere rekrutteringsprosessen som vi kaller for Event Engine. I dag bruker blant annet Rema 1000, NorgesGruppen, McDonalds og Sodexo ReachMees Event Engine.

citat

Ved bruk av ReachMees screeningfunksjoner og muligheten til automatisk informasjon til kandidatene, sikrer vi en effektiv rekrutteringsprosess. Kandidatene får tilbakemelding raskt, og gir bedre kvalitet på de vi kaller inn til intervju. Kandidatene kan også bli screenet på bakgrunn av tester med samme automatiske tilbakemeldingsfunksjon. -McDonald’s Norge

mcdonalds-portfolio

Hvorfor automatisere rekrutteringsprosessen?

jobbsok320x320

Digitaliseringen har påvirket både hverdagslivet og arbeidslivet, og på samme måte har den endret hvordan kandidater i dag leter etter og søker etter jobb. Som et resultat av digitaliseringen forventer dagens kandidater i mye større grad å kunne søke via mobiltelefonen, eller direkte fra profilen sin på LinkedIn. Derfor er det lurt for arbeidsgivere å tilpasse seg ved å optimalisere og forenkle søknadsprosessene sine så mye som mulig. Flere søknader gir flere muligheter til å finne den perfekte kandidaten, men det innebærer også mye administrativt arbeid med blant annet tilbakemeldinger for å sikre en god kommunikasjon med alle kandidatene.

6262 % av spurte HR- og rekrutteringspesialister oppgir at søkervolumet ved rekrutteringer øker, mens bare 42 % sier at denne trenden gjenspeiles med økte ressurser. Når det må legges mer tid i administrasjon av flere søknader, gir det mindre tid til selve møtet med kandidaten. Ved å automatisere deler av rekrutteringsprosessen får dere mulighet til å snu om på tidsbruken. I stedet for å bruke mest tid på det administrative arbeidet, kan dere fokusere på å sette de aktuelle kandidatene i sentrum.

Hvilke fordeler gir automatisert rekruttering?

Å få tilbakemeldinger og informasjon i hele søknadsprosessen har en betydelig innvirkning på kandidatens syn på dere som potensiell arbeidsgiver, men det har også vist seg at det kan ha en påvirkning fra et konsumentperspektiv. Mangel på tilbakemeldinger kan i verste fall føre til færre søknader og kunder i fremtiden. Hendelsesstyrt kommunikasjon innebærer at svar til kandidater sikres og gjøres raskere. Å automatisere deler av rekrutteringsprosessen gir kvalitet, aktivitet og tempo i en personlig dialog, til tross for komplekse rekrutteringer.

Å møte kvalifiserte kandidater er den viktigste delen av rekrutteringsprosessen, og derfor skal det ikke være nødvendig å stresse seg gjennom denne delen fordi det ble brukt for mye tid på å velge ut kvalifiserte kandidater. Å automatisere deler av prosessen som for eksempel tilbakemeldinger og kvalifikasjonskontroll, frigjør tid som i stedet kan fokusere mer på intervjuer og selve møtet med kandidaten.

Å hendelsesstyre rekrutteringsprosessen innebærer også at dere kan automatisere bruken av tester i prosessen. Et eksempel er at en kandidat oppfyller kravene fra utvalgsspørsmålene, og dermed får tilsendt en test automatisk. Avhengig av resultatet fra testen kan det sendes en tilbakemelding til kandidaten som varsler om vedkommende går videre i prosessen eller ikke. Med ReachMee Event Engine kan du automatisere tester direkte i systemet vårt via testleverandører som vi samarbeider med. I dag er dette Cut-e, Assessio og Cubiks.

Automatiserte prosesser diskriminerer ikke. Ved å anonymisere kandidater sikrer dere at de som går videre i prosessen baseres på kompetanse. Du sparer tid ved å slippe og gjennomgå CV-en for å sikre at kandidaten oppfyller minstekravene, slik at du kan fokusere på CV-ene fra aktuelle kandidater.

Dersom en stilling krever førerkort klasse B, vil de som ikke oppfyller kravet diskvalifiseres automatisk. Det er enklere for både deg som rekrutterer og for kandidaten som får en rask og konkret tilbakemelding. Dere trenger ikke å bruke tid på de kandidatene som ikke oppfyller minstekravene, og kandidatene er takknemlige for å få raske tilbakemeldinger om sin status i prosessen. Kandidaten kan også få et begrunnet avslag, det vil si at de automatisk får en forklaring på avslaget basert på hvilke krav de f.eks. ikke har oppfylt.

Når det er vanskelig å finne kvalifiserte kandidater, er det ekstra viktig å handle raskt når en person med rett kompetanse dukker opp. Gjennom automatiske varsler får HR mulighet til å gi en rask tilbakemelding til den kvalifiserte kandidaten.

Her får du våre beste tips til deg som ønsker å øke søknadsbunken.

Lange prosesser og mangelfulle tilbakemeldinger skaper dårlige forutsetninger for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. Det er viktig å sikre en smidig og effektiv prosess for å holde de mest attraktive kandidatene interesserte, men også for at de som ikke gikk videre i prosessen denne gangen skal ønske å søke igjen ved en senere anledning. Det gjør at dere kan lage en database som dere kan arbeide videre med for fremtidige stillinger. Det er viktig å ha  kandidater som er positivt innstilte til dere som arbeidsplass.

I retail er utskiftingen av medarbeidere ofte høyere enn i andre bransjer, og de fleste utlyste jobbene får veldig mange søknader. Å sortere bort de kandidatene som ikke oppfyller minstekravene, gi tilbakemeldinger til alle, og samtidig finne de mest aktuelle kandidatene manuelt innebærer mye tid og arbeid for HR. Derfor er det ikke rart at bedrifter med mange rekrutteringer begynner å få øynene opp for hendelsesstyrt rekruttering. Om du rekrutterer til ulike stillinger i mange butikker blir fort komplisert når det kommer inn veldig mange søknader for hver stilling. Ved å automatisere rekrutteringsprosessen blir det mulig for avdelingsledere og butikksjefer å optimalisere sin hverdag ved å forholde seg til kun de aktuelle kandidatene. ReachMee er markedsledende i reatil med kunder som for eksempel NorgesGruppen, Rema 1000, Voice Gruppen.

“Vi har tester fra cut-e integrert i ReachMee, noe som sammen med automatiserte prosesser forenkler vår rekrutteringshverdag og samtidig fremmer rettferdig rekruttering for kandidatene”

sodexo-logo

ReachMee Event Engine

rekryteringssystem-dator

Vi har utviklet Event Engine, en funksjon for hendelsesstyrt og automatisert rekruttering, som svarer på de utfordringene vi ser at HR møter og har møtt de siste årene. Event Engine gir HR en funksjon som tar høyde for hvordan kandidater faktisk søker jobb i dag.

I Event Engine kan du enkelt automatisere store deler av rekrutteringsprosessen og sette opp forhåndsdefinerte hendelser som styrer hvordan kandidaten sendes videre i prosessen basert på vedkommendes svar på både utvalgsspørsmål og ferdighetstester. Du følger kandidatene gjennom prosesskartleggingen som viser hvor de befinner seg og hvordan de har blitt vurdert. På denne måten blir dialogen med kandidatene både aktiv og personlig.
Vi vil selvsagt fortelle mer om hvordan det fungerer og hvordan andre bedrifter har lykkes med å automatisere rekrutteringsprosessene sine. Fyll ut kontaktinformasjonen din, så kontakter vi deg for en demonstrasjon. Du kan også ringe oss på +47 23 90 57 57.