Profesjonell og effektivisert kandidathåndtering

ReachMees Rekrutteringsverktøy støtter hele rekrutteringsprosessen, og de mange smarte funksjonene skaper en effektiv kandidathåndtering for deg og medarbeiderne dine.

ReachMee Rekrutteringsverktøy – Candidate Display fra ReachMee

EE icon thing
EE icon thing
  • Automatisert tilbakemelding til kandidatene bevarer interessen, effektiviserer kandidathåndteringen og viser at dere bryr dere, samtidig som selskapets varemerke styrkes.
  • Prosessmapper gir god oversikt over hvor i prosessen dere befinner dere, og forenkler håndteringen av de ulike trinnene i rekrutteringen.
  • Profesjonelle tilbakemeldinger effektiviseres takket være maler som forenkler og sikrer kvaliteten gjennom hele rekrutteringen. Uansett om de behandles av medarbeidere med liten rekrutteringserfaring, en rekrutternde leder eller en HR-ansvarlig.
  • Alt logges automatisk i systemet, historikken er alltid tilgjengelig når du trenger den
  • Bygg enkelt opp en CV-database for kommende rekrutteringer for å sikre god tilgang på kompetanse i fremtiden.
CD icon thing

Få oversikt over prosessen

Komplekse rekrutteringer og desentraliserte organisasjoner krever fleksible og intuitive rekrutteringssystemer som er lette å bruke for alle. I samarbeid med kundene våre har vi utviklet et rekrutteringssystem med et heldekkende funksjonstilbud som fungerer like bra for kresne personalsjefer som for medarbeiderne som rekrutterer sjeldnere.

  • Inviter så mange du vil, og la dem delta i utvalgte deler av rekrutteringsprosessen.
  • Fleksible nivåer for ønsket type brukertilgang. Ha oversikt over dine egne stillinger og assister dine rekrutterende medarbeidere i deres rekrutteringsoppdrag.