+46(0)8-410 366 00Mon-Fri 08:00am - 5:00pm

Øk samarbeidet i rekrutteringen med Candidate Display

Posted in: Rekruttering Started by

Øk samarbeidet i rekrutteringen med Candidate Display

En av de mest avgjørende drivkreftene i en bedrift er samarbeidet internt. Samarbeid påvirker alle organisasjoner, både store som små. Det gir økt effektivitet og utvikling av nye ideer, i tillegg til både personlig og organisatorisk fremgang. Til tross for at det finnes tydelige og klare fordeler med å samarbeide i en organisasjon, er det fremdeles et av de minst utnyttede verktøyene. For eksempel*:

  • 86 % av ansatte og ledere sier at dårlig samarbeid eller ineffektiv kommunikasjon er årsaken til at man ikke lykkes på arbeidsplassen.
  • 97 % av ansatte og ledere tror mangelen på tilpasning i et team påvirker utfallet av oppdrag eller prosjekter direkte.
  • 90 % av ansatte tror at beslutningstagere bør søke andre meninger før de tar en endelig avgjørelse, mens 40 % av de ansatte tror at beslutningstagere ikke er i stand til å søke andre innspill.

Positive effekter av samarbeid

Det finnes gode eksempler på at velfungerende samarbeid gir en positiv effekt. Selskaper som Google, Facebook og Apple har vært i stand til å vise at alle former for samarbeid i forretningsprosesser gir en direkte positiv sammenheng mellom økt lønnsomhet og innovasjon. Dette har skapt en ny interesse for samarbeid på arbeidsplassen som videre påvirker innstillingen til samarbeid i alle ledd. Ved å legge opp til samarbeid og prosjekter blant de ansatte, også rundt rekruttering, finner man høyere nivåer av engasjement og intern forpliktelse. Dette påvirker ikke bare nåværende ansatte, men også hvordan potensielle jobbsøkere ser på din bedrift i rekrutteringsprosessen, noe man ofte kaller ”collaborative hiring”.

Fordeler med ”collaborative hiring”

Ved å invitere eksisterende ansatte inn i rekrutteringsprosessen, åpnes det et helt nytt spekter av perspektiver og kunnskap om stillingen. Bedriften kan blant annet se bedre resultater og høyere produktivitet blant ansatte, noe som gjenspeiles av følgende:

  • Ansatte som kan fortelle kandidaten om stillingen gir personlig innsikt, noe som ofte blir utelatt savnet om kandidaten kun møter en HR-representant.
  • Med flere ansatte involvert i rekrutteringen vil flere meninger være representert, noe som reduserer risikoen for feilrekrutteringer.
  • God innsikt for den nyansatte fører til at en større andel blir i stillingen på lang sikt.

Se også hvordan ReachMee effektiviserer kandidathånteringen!

Utnytt intern kompetanse

Så hvordan kan man ved hjelp av eksisterende ansatte sikre at man gjør riktige ansettelser? En av de viktigste brikkene i puslespillet er å gjøre samarbeidet enkelt, og det er her ReachMee kommer inn for å hjelpe. Vår funksjon, Candidate Display, gjør samarbeidsprosessen både smartere og enklere. Det første steget er å velge ut hvilke andre personer som skal involveres i rekrutteringen. Dette kan være ansatte med lignende arbeidsoppgaver som den nyansatte skal ha, ledere eller eksterne rådgivere. Når rekrutteringen er i gang, kan du sende kandidatinformasjonen direkte på mail til den andre parten. Da kan denne personen enkelt kommentere, rangere eller gi tommel opp/ned til kandidaten, helt uten innlogging i ReachMee.

Med hjelp av Candidate Display og dens mobile tilpasninger, trenger du ikke en gang å sitte i samme land som der rekrutteringen skjer. Du sparer både tid og penger når de rette personene raskt og enkelt kan ta del i beslutninger

Rekrutterer du lett, eller rett? Les gjerne våre tips om hvordan du kan komme deg forbi utfordringer når du rekrutterer! 

* http://blog.clearcompany.com/7-workplace-collaboration-statistics-that-will-have-you-knocking-down-cubicles


Bestill demo