+46(0)8-410 366 00Mon-Fri 08:00am - 5:00pm

SWECO

Sweco– ett ledande internationellt teknikkonsultföretag
  • Kund: Sweco logotyp
  • Kundcase bild: Sweco 1
  • Kundcase bild: Sweco 1

Sweco– ett ledande internationellt teknikkonsultföretag

Med 4900 anställda, kontor på 50 orter enbart i Sverige samt 9000 medarbetare i hela koncernen har Sweco kommit att bli en av de större aktörerna i Europa. Företaget erbjuder teknikkonsulttjänster med högt kunskapsinnehåll och idag utför de uppdrag i ca 80 länder runt om i världen. Företaget har vuxit kraftigt och idag anställer man ungefär 2-3 personer om dagen. Medparten av de som anställs är ingenjörer följt av arkitekter och miljöexperter. 2014 kom Sweco i topp och blev branschbäst i en undersökning gällande de mest attraktiva arbetsgivarna bland civil- och högskoleingenjörer.

”I och med att Sweco gick från att vara flera olika bolag till att bli ett Sweco, blev det väldigt viktigt att vara, agera och tala som ett företag. För oss var det angeläget att hitta ett verktyg som kunde växa med oss och på ett naturligt sätt bli en del av vår verksamhet.”

ReachMee har hjälp Sweco att bli ett bolag

ReachMee har varit med och hjälp till under de år som Sweco har utvecklats till att bli ett bolag. Tack vare användarvänligheten har det inte varit några problem för nya medarbetare att sätta sig in i ReachMee, och nyckeln för att kunna ta tillvara på de lösningar som verktyget erbjuder har varit att alla berörda i företaget verkligen använder sig av systemet. På så sätt har de kunnat förenkla sina rekryteringsprocesser så väl som kommunikationen mellan olika delar i företaget. ReachMee har även gjort det lättare att identifiera och ta till vara på bra kandidater.

”Det finns alltid risker när man växer så mycket som vi har gjort och det gäller att involvera nya användare direkt. Vi har infört ett ReachMee-råd, på så sätt kan vi säkerställa att vi använder systemet på ett kostnadseffektivt och resultatmässigt smart sätt. Där ges det även utrymme för önskemål och eventuella förslag på hur systemet skulle kunna utvecklas för att ännu bättre möta våra behov.”

ReachMee finns nära och växer med oss

Sweco har haft en stark tillväxt och för att kunna fortsätta på samma sätt krävs det att de även i framtiden kan attrahera, identifiera och anställa de allra duktigaste medarbetarna, speciellt som konkurrensen om ingenjörerna förutspås att hårdna. Tack vare ReachMee och Swecos nära relation har man kunnat säkerställa att ReachMee fungerar och tillfredsställer organisationens behov.

”Vi har vuxit mycket, kommit långt och har lyckats bygga ett riktigt starkt varumärke som idag attraherar många nyexaminerade så väl som yrkesverksamma. Det är ett fantastiskt läge att få så många ansökningar som vi får men det är också ytterst viktigt att vi enkelt och snabbt kan se vilka som faktiskt matchar vår profil och lämpar sig för de olika uppdragen.”

Jag vill veta mer om ReachMee

SWECO

Sweco– ett ledande internationellt teknikkonsultföretag

Boka demo