Selkeät ja vahvat luvut tuottavat tulosta

Kaaviot, luvut ja tilastot ovat erinomainen ja tehokas tapa toiminnan arvioinnissa. Noudattaako rekrytointi yrityksen strategiaa? Oletteko te lähellä tavoitteitanne? Millainen on sukupuolijakauma rekrytoinnissa? Kysymyksiä voi olla monia ja oikeiden lukujen ja kaavioiden avulla voitte saada vastaukset kysymyksiinne ja näin parantaa toimintanne laatua.

ReachMee-Rekrytointijärjestelmä antaa mahdollisuuden koostaa sinun ja esimiestesi tarvitsemat tilastot ja kaaviot. Mitä enemmän tietoja järjestelmään syötetään, sitä tarkempia ja kattavampia raportteja sillä voidaan luoda. Rajoituksia ei juurikaan ole ja yrityksesi voi itse päättää, mitkä tiedot ovat olennaisia ja auttavat organisaation kehittämisessä.

  • Voit luoda omia parametreja ja hakea järjestelmästä juuri tarvitsemasi tiedot.
  • Tyylikkäät ja havainnolliset raportit ovat hyvä perusta arvioinnille ja kehitystyölle.
  • Tarkenna ja paranna yrityksesi rekrytointeja selvittämällä lopputulokseen johtaneita seikkoja.

kraftfulla icon copy