Event Engine – automatisoitu rekrytointi

Automatisoidun rekrytoinnin avulla työhakemusten käsittely on helppoa ja kokemus hakuprosessista pysyy positiivisena. Automatisoinnin avulla HR voi käyttää vähemmän aikaa hallinnoimiseen ja enemmän aikaa ihmisten kohtaamiseen. Näin prosessista tulee myös aikaa ja rahaa säästävä. ReachMeen automatisointiprosessi, Event Engine, takaa että kommunikaatio on sujuvaa ja että jokainen työnhakija saa palautetta, riippumatta siitä kuinka monta heitä on.

citat

Käyttämällä ReachMeen screenaustoimintoja ja automatisoimalla viestit kaikille työnhakijoille voimme taata, että rekrytointiprosessi on tehokasta ja että kaikki hakijat saavat palautetta nopeasti ja ammattimaisesti. Järjestelmän avulla voimme myös taata, että työhaastatteluun kutsutut hakijat ovat päteviä. -McDonald’s Norja

mcdonalds-portfolio

Miksi automatisoida rekrytointiprosessi?

dator-sok-jobb

Digitalisointi on vaikuttanut siihen, miten me elämme ja miltä arkipäivämme näyttää. Se on myös muuttanut työnhakijoiden tapaa hakea töitä. Moni yritys tekee siksi paljon töitä hakuprosessin optimoinnin eteen – moni työnhakija olettaa, että työpaikkaa voi hakea helposti mobiililaitteella ja myös suoraan LinkedIn-profiilinsa avulla. Suuri työnhakijamäärä on positiivinen asia, mutta se tarkoittaa myös paljon enemmän hallinnollista työtä, kommunikointia ja palautteiden antamista työnhakijoille.62

62% vastanneista HR-alan ammattilaisista näkee, että rekrytointitarve on kasvanut, mutta vain 42% näkee että rekrytoinnin resursseja on lisätty. Kun paperityö, viesteihin vastaaminen ja muu hallinnollinen työmäärä lisääntyy jää työnhakijoiden henkilökohtaisiin tapaamisiin vähemmän aikaa. Automatisoimalla tietyt rekrytointiprosessit, voitte keskittyä enemmän työnhakijoiden kohtaamiseen ja vähemmän sähköpostien kirjoittamiseen.

Mitkä ovat automatisoidun rekrytoinnin hyödyt?

Yhteydenpito ja palautteen saaminen vaikuttaa vahvasti siihen, millaisen kuvan työnhakija saa mahdollisesta uudesta työnantajasta. Puutteellinen palaute ja yhteydenpito voivat siis tulevaisuudessa johtaa hakemusten ja myös asiakkaiden vähenemiseen. Tapahtumaohjattu kommunikaatio varmistaa, että yhteydenpito työnhakijoiden kanssa on nopeaa ja toimivaa. Automatisoimalla tiettyjä rekrytointiprosessin osia varmistatte henkilökohtaisen yhteydenpidon laadun myös monitahoisissa rekrytoinneissa.

Työnhakijoiden tapaaminen ja heihin tutustuminen on rekrytointiprosessin tärkein osa, eikä sitä pitäisi laiminlyödä ajanpuutteen takia. Manuaalisten prosessien automatisointi, kuten palautteen ja vastausten antaminen, antaa HR-osastolle lisää aikaa haastatteluihin ja työnhakijoihin tutustumiseen.

Rekrytointiprosessin tapahtumaohjaaminen tarkoittaa myös sitä, että testien käyttäminen voidaan automatisoida. Jos työnhakija esimerkiksi täyttää työtehtävän perusvaatimukset, voidaan hänelle lähettää kutsu testeihin automaattisesti. Työnantaja voi testituloksen perusteella jatkaa yhteydenpitoa työnhakijan kanssa. ReachMeen Event Enginen avulla voit automatisoida ne testit, joiden kanssa meillä on yhteistyösopimus.

Automatisoidut prosessit eivät voi syrjiä. Prosessin avulla voitte olla varmoja, että työnhakija pääsee haastatteluun osaamisensa perusteella. Automatisoidut prosessit poistavat CV:n manuaalisen tarkastuksen. Voitte siis olla varmoja, että tarkasteltavat työhakemukset täyttävät työpaikan perusvaatimukset.

Jos työpaikka vaatii ajokorttia, lajittelee Event engine ajokortittomat automaatisesti pois. Tämä on HR-osaston kannalta käytännöllistä ja työnhakija saa välittömästi palautetta. Teidän ei tarvitse käyttää aikaa hakijoihin, jotka eivät täytä perusvaatimuksia. Lisäksi työnhakijat arvostavat nopeaa palautetta siitä, pääsevätkö he eteenpäin hakuprosessissa. Työnhakija saa myös rakentavan kieltävän vastauksen – automatisoitu vastaus kertoo, miksi he eivät pääse eteenpäin hakuprosessissa.

Kun osaavista työnhakijoista on pulaa on HR-vastaavan toimittava nopeasti! HR-työntekijät voivat vastaanottaa automaattisia notifikaatioita, kun sopiva henkilö on kiinnostunut työpaikasta.

Pitkät hakuprosessit ja huono yhteydenpito eivät edesauta hyvän työnantajamielikuvan luomista. Sujuva ja nopea hakuprosessi pitää parhaimmat työnhakijat kiinnostuneina. Lisäksi he, jotka eivät päässeet eteenpäin työnhaussa, haluavat jatkossa hakea teille töihin uudestaan. Jättämällä positiivisen kuvan yrityksestänne ja hakuprosessistanne takaatte sen, että teillä on samalla hyvä työnhakijapohja jatkossa.

Vähittäismyyntialalla työntekijät vaihtuvat joskus tiheämpään kuin muilla aloilla, ja työhakemuksia tulee paljon jokaista ilmoitusta kohden. Tämä tarkoittaa HR-vastaavalle paljon töitä, kun jokainen hakemus pitää käydä läpi, parhaimmat pitää ottaa esille ja jokaiselle hakijalle antaa palautetta. Siksi yhä useampi yritys on alkanut käyttää tapahtumaohjattua rekrytointia. Moneen eri työtehtävään rekrytoiminen samaan aikaan on usein monimutkaista, kun hakemuksia on oikein paljon. Siksi automatisoitu rekrytointiprosessi voi auttaa rekrytointivastaavaa strukturoimaan, systematisoimaan ja tehostamaan työtään.

“Käytämme ReachMeen integroituja cut-e testejä. Ne ovat yhdesssä automatisoidujen prosessien kanssa helpottaneet päivittäistä rekrytointiprosessiamme, ja tekevät myös rekrytoinnista oikeudenmukaisempaa.”

sodexo-logo

ReachMee Event Engine

rekryteringssystem-dator

Event Engine on kehitetty vastauksena yritysten ja HR-alan haasteisiin. Haluamme tarjota järjestelmän, jonka automatisoidut rekrytointiprosessit ja tapahtumaohjaus matkisi työnhakijoiden käyttäytymistä ja olisi suureksi hyödyksi HR-alalla työskenteleville.

Event Enginen avulla voit helposti automatisoida useita rekrytointiprosessin vaiheita ja osia. Esiasetetut tapahtumat ohjaavat, miten työnhakija etenee hakuprosessissa, käyttäen mm. testejä ja valintakysymyksiä pohjana. Sinä voit seurata työnhakijaa prosessikansioiden avulla ja katsoa missä vaiheessa he ovat, ja miten heidät on arvioitu. Tällä tavalla vuoropuhelu työnhakijan kanssa on aktiivista ja henkilökohtaista.

Kerromme mielellämme lisää siitä, miten järjestelmä toimii ja miten muut yritykset ovat onnistuneet rekrytoinnin automatisoinnissa. Täytä yhteystietosi niin otamme yhteyttä esittelyä varten, meille voi myös mielellään soittaa numeroon 040 6308864.