ReachMee-Rekrytointijärjestelmä

Tehokas apuväline kaikille yrityksille, jotka arvostavat fiksua, helppoa ja suoraa rekrytointia.

Selkeät ja tehokkaat toiminnot

Ikon: Social media recruitment
SOME rekrytointi

Oikein hyödynnettynä sosiaalinen media voi olla toimiva tapa löytää oikeat hakijat. Tee yhteistyötä yrityksesi työntekijöiden kanssa, jotta voit heidän kautta löytää lisää osaavia hakijoita.

Lue lisää

Bild: Effektiv kandidathantering
Tehokas hakijakäsittely

ReachMee-Rekrytointijärjestelmä tukee koko rekrytointiprosessia, sen monet kätevät toiminnot helpottavat sinun ja työtovereidesi työtä. Mallit auttavat yritystäsi toiminnan tehostamisessa ja laadun varmistamisessa.

Lue lisää

Bild: Rekryteringssystem lediga tjänster
Employer Branding

Rekrytointijärjestelmää on hyvä mukauttaa ja ottaa se osaksi urasivustoa, mikä myös tukee yrityksen tavaramerkkiä. Integrointi edesauttaa myös viestintää hakijoiden kanssa ja antaa heille hyvän kuvan yrityksestä.

Lue lisää

Bild: Rekryteringssystem urvalsfrågor
Valinnan laadunvarmistus

Joissain tapauksissa rekrytointiin liittyy monimutkaisempia vaiheita. Usein valintakysymykset riittävät, mutta toisinaan tarvitaan hakijoista kattavampia tietoja. ReachMee sopii niin nopeaan kuin monimutkaiseen rekrytointiin.

Lue lisää

kraftfulla siffror2
Vaikuttavat luvut

Kaaviot ja tilastot ovat tehokas tapa arvioida eri toimintoja. Niiden avulla voidaan myös varmistaa, että rekrytointi noudattaa organisaation strategisia tavoitteita.

Lue lisää

Kaikki yrityksessä voittavat

Työnhakijat

Sosiaalisen median fiksut käyttötavat helpottavat avoimien työpaikkojen löytämistä ja hakemista.

Rekrytoijat

Helppokäyttöiset ja tarkkaan mietityt toiminnot tehostavat myös satunnaista rekrytointityötä.

HR-osasto ja yritysjohto

Rekrytointiprosessien yhteenvedot sekä työn etenemisen ja edistymisvaiheiden nopea seuranta.

Päätöksentekijät

  Selkeät raportit auttavat hahmottamaan rekrytointistrategian ja tavoitteiden toimivuutta.