Effektfulde tal skaber resultat

Diagrammer og tal er fremragende og effektive værktøjer til evaluering af jeres arbejde. Følger rekrutteringsarbejdet organisationens strategiske mål? Hvordan ser kønsfordelingen for jeres rekrutteringer ud? Har I klaret jer bedre end jeres mål? Der kan være mange spørgsmål, og med de rigtige tal og diagrammer kan I få svar på jeres spørgsmål og højne kvaliteten af jeres arbejde.

Med ReachMees rekrutteringssystem kan du finde de tal og diagrammer frem, som du og dine ledere har brug for. Jo mere information du lægger ind i systemet desto flere og mere omfattende rapporter, kan du trække ud. Begrænsningerne er få og du har selv mulighed for at bestemme, hvad der er vigtigt og hvad der kan hjælpe jeres organisation med at udvikle sig.

  • Tilpas dine egne parametre og få mulighed for at få præcis de informationer, du har brug for.
  • Flotte og let overskuelige rapporter, der er et godt grundlag for evalueringer og udvikling.
  • Du kan styrke og forbedre dine rekrutteringer gennem større forståelse for, hvad der er bestemmende for jeres resultat.
kraftfulla icon copy