Rekryteringsprocessen

Ikon: CV resume
Kravspecifikation

Vem är egentligen personen eller personerna ni söker? Vad skall denne ha för utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetenser och hur skall utvecklingspotentialen se ut? Detta är det första steget i rekryteringsprocessen och viktiga frågor att få svar på innan ni är redo att ta nästa steg. Vet ni vem ni letar efter är det också mycket lättare att hitta rätt person.

ReachMee stödjer dig från början till slut. Du kan lätt överblicka hela processen och behöver inte vara orolig att något faller mellan stolarna. Smarta mallar effektiviserar och säkerställer att ni på ett enkelt sätt kan kommunicera med kandidaterna även i de fall där ni behöver kunna hantera ett riktigt stort antal ansökningar.
Här kan du läsa mer om hur Reachmee stöttar dig >>

Ikon: Tre personner
Attrahera

Var behöver du synas? Fundera över var just era kandidater befinner sig, genom vilka kanaler når ni dem bäst? Rätt presenterat i rätt kanaler, så attraherar ni rätt kandidater. En felrekrytering kan bli både tidskrävande och kostsamt.

Läs mer om ReachMees olika stöd för rekrytering genom sociala medier, annonssidor m.m. och hur de kan hjälpa er att snabbt och effektivt finna rätt kandidat till rätt plats. Mer information finner du här >>

Ikon: förstoringsglas
Urval

Vem är egentligen personen bakom CV:t? Ibland är det enkelt att sortera, andra gånger krävs det utökade tester och mer omfattande intervjuer för att verkligen lära känna kandidaten.

ReachMee ser till att ni kvalitetssäkrar ert urval genom urvalsfrågor, kompetensbaserad rekrytering och integrerade färdighets- och personlighetstester. Läs mer här >>

Ikon: Gears kugghjul
Avslut

Se till att du har all information du behöver för att fatta rätt beslut, rekrytera rätt direkt. Bra stöd genom hela processen och rätt underlag gör det slutgiltiga beslutet lätt. Viktigt är också att du på bästa sätt återkopplar till samtliga kandidater, det stärker ert varumärke och skapar en positiv bild av er organisation.