Kvalitetssäkrat urval

Vissa rekryteringar är mer komplexa än andra, urvalsfrågor är många gånger tillräcklig medan ni i andra rekryteringar behöver få in mer omfattande information om kandidaten. Kompetensbaserad rekrytering skapar ytterligare en dimension för rekryteringsprocessen och gör det enklare för er att kvalitetssäkra arbetet. Vid komplexa rekryteringar kan personlighetstester vara till stor hjälp för att ytterligare kunna kvalitetssäkra urvalet.

ReachMee ger er de hjälpmedel och stöd ni behöver för att lyckas. Ett kraftfullt och mångsidigt rekryteringsverktyg att växa med– både för små och stora organisationer.

  • Urvalsfrågor: effektivisera det första urvalet genom urvalsfrågor och stöd för kompetensbaserad rekrytering.
  • Kompetensbaserad rekrytering: ger ett bra stöd för dina rekryterande medarbetare och ger stöd i urvalsprocessen med hjälp av bland annat intervjuguider.
  • Integrerade färdighets- och personlighetstester: de integrerade färdighets- och personlighetstester som vi kan erbjuda genom våra partners Assessio och cut-e ger dig utökat stöd för att kunna hitta rätt person med utgångspunkt ur er kravprofil.
KBR